Нийт саналын тоо
540
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

ТХДЖТ-ын баруун талд байрнуудын дунд байсан хогийн савыг авчирж байрлуулсан. Энэ нь засмал зам дагуу, хүний нүдэнд ил бөгөөд байнга хог нь задарч бутарсан байдалтай байна. Нэгдүгээрт байгууллагуудын хажууд, хоёрт хотын өнгө үзэмж талаасаа их зохимжгүй юм. Хот тохижуулах газартай холбогдсон боловч шийдтэй хариу өгөхгүй байна. Энэ хогийн савыг буцааж байрнуудын дунд тавих талаар арга хэмжээ авч өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2021-09-06 11:27 Сайнцагаан -руу хуваарилав.