Нийт саналын тоо
540
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Төв халуун усаар 2 удаа үйлчлүүлэхэд хүйтэн устай байна.Энэ талаар холбогдох байгууллагад хэлэхэд хүлээн авч шийдвэрлэхгүй байна. Нөхцөл байдлыг газар дээр нь очиж үзэн арга хэмжээ авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2021-05-17 16:55 “Дундговь ус” ОНӨҮГ -руу хуваарилав.

О Бархүү 2021-06-18 16:33 Дулааны улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан амралтын өдрүүдэд үйлчлүүлэгчдийн ачаалал ихсэж ус халаах зуухны хэвийн ажиллагаа, машинистуудын галалгааны горим алдагдсанаас хэрэглэгчдийн тав тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдээгүй зарим нэг тохиолдлыг манай байгууллага бүртгэн авч хариуцсан ИТА-уудад үүрэг өгч ажиллах болно.

О Бархүү 2021-06-18 16:34 Саналыг цуцлав.

О Бархүү 2021-06-18 16:34 Саналыг дахин нээв.

“7059106 ТӨВ” 2021-06-18 16:38 Саналыг хаав.