Нийт саналын тоо
540
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Боржигны 1-р гудамжинд байдаг худаг ихэнхдээ ажиллахгүй байна. Зарим үед тог байхгүй зарим тохиолдолд карт уншдаг дэлгэц нь ажиллахгүй байна. Энэ талаар холбогдох байгууллага нь яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-05-12 18:26 “Дундговь ус” ОНӨҮГ -руу хуваарилав.

О Бархүү 2021-06-18 16:35 Гэр хорооллын 0,4кВт-ын шугам нь иргэдийн цахилгаан хангамжийн хэрэглээ ихсэх тодорхой цагуудад хүчин чадал хүрэлцэхгүйн улмаас автомат худгийн системийн ажиллагаа доголддог. Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа шугам шинэчлэлтийн ажил хийгдэж дууссанаар хэвийн ажиллагаатай болно хэмээн мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэлт гаргасан.

“7059106 ТӨВ” 2021-06-18 16:38 Саналыг хаав.