Нийт саналын тоо
540
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

111-р байрны зүүн талд ТАХ-ын орон сууц барихаар дутуу орхисон хундаамны ухсан нүхэнд хүмүүс маш их хог хаяж байна. Сайнцагаан сумаас тус газрын хогийг цэвэрлэх, цаашид хүмүүс хогоо хаяхааргүй, хийссэн хог цуглахааргүй болгоход зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-04-27 13:49 Сайнцагаан -руу хуваарилав.

Энхбаяр Цэрэннадмид 2021-05-10 18:32 Тухайн орон сууц барьж байгаа компанид объектийг цэвэрлэх тухай албан тоотыг хүргүүллээ. ХТГ-ын инженер Ж.Базарсад

“7059106 ТӨВ” 2021-05-11 13:43 Албан тоотын огноо дугаарыг дэлгэрэнгүй оруулж, албан тоот хүлээн авсан компани хэрэгжилтийг хэрхэн хангасан талаар мэдээллийг ирүүлнэ үү.

Энхбаяр Цэрэннадмид 2021-06-18 15:14 Саналыг хаав.

Энхбаяр Цэрэннадмид 2021-06-18 15:17 Тус бариолгын компанитай холбоо тогтоох боломжгүй байгаа тул БЗДаргатай холбогдон оршин суугчдаар 07 сарын 01-ээс өмнө цэвэрлүүлэх талаар хамтарч ажиллахаар боллоо.