Нийт саналын тоо
526
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Салхитын мөнгөний орд усны тэрэггүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна тоосжилт маш их, ажилчдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Мэргэжлийн хяналтын газраас шалгалт очиход ажиллахгүй байдаг ч ажлын хэсгийнхэн явсны дараа ажилладаг. Мэргэжлийн байгууллага хяналт шалгалтаа сайн хийх хэрэгтэй байна. Жич: Хувийн мэдээллээ нууцлахыг хүссэн.

“7059106 ТӨВ” 2021-04-19 17:13 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар -руу хуваарилав.

Шоотон Төрбат 2021-04-29 17:20 Иргэнээс ирсэн гомдлын дагуу Салхитын мөнгөний уурхайгаас тодруулга авахад 10 тн-ын даацтай усны машинтай, цаг агаарын байдлаас болж 4 сард усалгааны ажил түр хугацаанд хийгдээгүй. Одоо усалгааны ажил усны машинаар тогтмол хийгдэж байна.

Шоотон Төрбат 2021-04-29 17:21 Саналыг хаав.