Нийт саналын тоо
526
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Театрын шинэ барилгын хашааны төмөр салхинд хийсэч эрсдэл үүсгэхээр болсон. Тус хашаан доторх краны утаснаас хүүхдүүд дүүжлэгдэж тоглоод байна. Маш аюултай байдалтай байна холбогдох газар тодорхой арга хэмжээ авч хариу өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2021-04-14 18:29 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар -руу хуваарилав.

Шоотон Төрбат 2021-04-16 17:44 800 хүний суудалтай Төв халхын дуулалт жүжгийн театрын барилгын талбай, краны аюулгүй байдалд 2020.04.06-ны өдөр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж ерөнхий гүйцэтгэгч Суурь ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч Эв констракшн ХХК-д улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлсэн.

Шоотон Төрбат 2021-04-16 17:52 Саналыг хаав.