Нийт саналын тоо
526
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

4, 6 дугаар цэцэрлэгт өглөө, оройд хүүхэд хүргэх, авах үед замын гарц байхгүй маш хүндрэлтэй байна. Хүүхдийн аюулгүй байдалд анхаарал хандуулж, зорчих хэсгийг чөлөөтэй болгож өгнө үү. Баруун тийш гарч байгаа зам тээврийн хэрэгсэл зорчиход хүндрэлтэй байна. Машин зөрөх боломжгүй байгааг анхаарна уу. Айлууд нийтийн эзэмшлийн талбайг хааж орц, гарцгүй болгож байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-03-29 17:21 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

Отгонпүрэв Мөнхзул 2021-04-23 17:39 99598163 утсаар хариуг өгсөн. Уг хариунд 2021 оны Замын сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын саналд тусгахаар босоо тэмдэгийн судалгааг гарган батлуулахаар ажиллаж байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-04-26 12:00 Судалгаа гарган батлуулаад хариуг эргэн мэдэгдэнэ үү.

“7059106 ТӨВ” 2021-04-26 12:00 Саналыг хаав.