Нийт саналын тоо
526
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Байгал орчин аялал жуулчлалын газрын зүүн талын хашаа салхи шуурганд хийсч, аваар осол гаргах, хүн гэмтээх аюултай нөхцөл байдалтай байна. Барилгын ажил хийгдэхгүй 3 жил боллоо, орчны тохижилтод сөргөөр нөлөөлж байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-03-29 17:12 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар -руу хуваарилав.

Шоотон Төрбат 2021-04-16 17:46 Уг барилгын талбайн хашааг янзлуулах, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг Даадаа ХХК-д хүргүүлсэн.

Шоотон Төрбат 2021-04-16 17:52 Саналыг хаав.