Нийт саналын тоо
526
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Говь-Угтаал сумын соёлын төвийн ажилтан Р.Эрдэнэ ажлын цагаар согтуугаар ажил дээрээ ирж ажилчиддаа агсам тавьж, хэл амаар доромжлон зодсон.

“7059106 ТӨВ” 2021-03-29 11:24 Боловсрол, соёл, урлагийн газар -руу хуваарилав.

Амгалан Мөнхтуяа 2021-04-15 16:43 Соёлын төвийн эрхлэгчтэй утсаар холбогдож өргөдөл гомдолтой холбоотой зөвлөгөө, чиглэл өгч ажиллалаа. Зөрчил гаргасан ажилтанд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу сахилгын шийтгэл оногдуулсан тухай 2021 оны 4 сарын 8-ны өдрийн 07 тоот албан бичгээр ирүүлэв

Амгалан Мөнхтуяа 2021-04-15 16:43 Саналыг хаав.