Нийт саналын тоо
494
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Говийн галын зуухнаас халдаг Хүсний 48 айлын 1-р орцны айл байна. Халаалт муу байдаг учир нэмэлтээр тень залгаж цахилгааны мөнгө өндөр төлдөг байсан. Энэ жил тень залгаад ч халахгүй байна. Сүүлийн 7 хоног халаалтын чанар эрс муудсан. Нялх хүүхэдтэй хэцүү байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-01-07 22:04 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2021-01-11 12:08 2021 оны 1-р сарын 9-ний өдөр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, галлагааны Ган-Илч ХХК-ийн инженер, Дундговь-Ус ОНӨҮГ-ын инженер, Тэвшийнговь ХХК-ийн менежер, инженер, байцаагч, Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, иргэдийн төлөөллөөс 14 хүн хүрэлцэн ирж халаалтын талаар санал солилцов. Уг хурлаар 1-рт Тэвшийговь ХХК-ийн зуухны өгөлтийн шугамыг 65-700С хүргэж ажиллах, түлш болон галчин дээр анхаарч ажиллах. 2-рт ажлын хэсгийг бүрэлдэхүүнд иргэний төлөөлөл, цагдаа, галлагааны төлөөллийг оролцуулах, 3-рт зуухны усны алдагдал бууруулах талаар ажил зохион байгуулах гэсэн 3 асуудлыг шийдвэрлэсэн. ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн О.Мөнхзул

“7059106 ТӨВ” 2021-01-11 12:08 Саналыг хаав.