Нийт саналын тоо
494
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Эрдэнэдалай сумын Татварын байцаагч Уранбилэг 2017 онд тухайн үеийн сумын ЗДТГ-ын даргын Нотариатын үйл ажиллагаанд ямар нэг удирдамж чиглэлгүй, улс төрийн шинжтэй шалгалт оруулаад татварын байцаагчийн акт тавигдсан. Тухайн үед 3 сая төгрөгийг төлж барагдуулсан боловч, шүүхийн шийдвэрээр актыг хүчингүй болгосон байдаг: Одоо эргээд 3 сая төгрөгөө авах гэтэл өгөхгүй гэсэн. Татварын байцаагч Уранбилэг нь намын ажилд оролцдог, өөрөө хувийн ах ахуйн нэгжтэй, ёс зүйгүй үйлдэл гаргадаг. Гомдолтой байна.

“7059106 ТӨВ” 2021-01-04 18:10 Хууль, эрх зүйн хэлтэс -руу хуваарилав.