Нийт саналын тоо
468
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Адаацаг суманд "Мягмарнаран мини маркет" гэдэг дэлгүүр И баримт өгөхгүй байна. Ходлбогдох газар нь анхааралдаа авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2020-11-17 17:13 Татварын хэлтэс -руу хуваарилав.

Мижиддорж Туяацэцэг 2020-12-01 10:48 Иргэн Ганболд овогтой Мөнхзаяагийн гомдолд Адаацаг сумын Татварын улсын байцаагч М.Мөнхбаяр нь 2020 оны 11-р сарын 29-ний өдөр 0820112900011 бүртгэлийн дугаартай албан шаардлага хүргүүлж, цаашид ийм зөрчил гаргахгүй байх талаар сануулсан арга хэмжээ авлаа.

Мижиддорж Туяацэцэг 2020-12-01 11:33 Саналыг хаав.