Нийт саналын тоо
468
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Улаанбаатар хотоос Гурвансайхан суманд шилжин ирж байгаа юм. Сумын Иргэний бүртгэлд 11 сарын 2-нд бүртгүүлсэн боловч шилжилт хөдөлгөөн баталгаажаагүй гээд жирэмсний тэтгэмжээ авч чадахгүй байна. Энэ нь аймгийн Улсын бүртгэл дээр баталгаажаагүй байна гэсэн хариу өгсөн. Яаралтай энэ асуудлыг шийдэж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2020-11-17 15:55 Улсын бүртгэлийн хэлтэс -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2020-11-17 17:48 Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Гурвансайхан сумын иргэнтэй холбогдож, 11 сарын 17-ны өдөр шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг баталгаажуулсан.

“7059106 ТӨВ” 2020-11-17 17:48 Саналыг хаав.