Нийт саналын тоо
468
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Нисэхээс урагш байдаг газрыг БИНХ-аар ороод эзэмшлийн зөвшөөрөлтэй ашигладаг. 3 жилийн өмнөөс өмчилж авах асуудлаар ГХБХБГ-т өргөдөл, хүсэлтээ өгсөн боловч аймгийн ЗД-ын захирамжаар шийднэ гээд одоог болтол шийдэгдэхгүй байна. Тэр захирамж нь ийм удаан гардаг юмуу. Яаралтай шийдэж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2020-09-25 16:07 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар -руу хуваарилав.

Батжаргал Солонго 2020-10-22 15:45 Тус газрыг өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар үргэлжлүүлэн эзэмшиж болох бөгөөд мөн шинээр газар өмчилж авах боломжтой болохыг иргэнд холбогдох утсаар мэдэгдсэн.

“7059106 ТӨВ” 2020-10-24 10:17 Саналыг хаав.