Нийт саналын тоо
455
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Хуучин МСҮТ-ийн зүүн талын бохирын шугам байнга давах юм. Би давах болгонд нь Ус сувагт хэлдэг. Ялангуяа амралтын өдөр их давдаг. Сая 8-ны өдөр Ус сувагт өөрийн биеэр очиж хэлсэн боловч дорвитой арга хэмжээ авахгүй байна. Энэ асуудлыг байнгын хараа хяналтандаа авч, яаралтай ариутгал халдваргүйтгэл хийхгүй бол хүүхдүүд тоглож байна. Яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2020-08-10 11:17 “Дундговь ус” ОНӨҮГ -руу хуваарилав.

Бямбаа Отгонтөгс 2020-08-10 21:55 Сургуулийн гудамж 12-р сууцны гадаах худаг бөглөрснөөс уг бохир хальсан байсныг 2020 оны 08 сарын 10-ны өдөр баруун төв замын баруун талын төв шугамын худгаас 2 удаа буудаж бөглөрснийг гаргасан. Мөн уг газрын хальсан бохирыг соруулж, ариутгалыг аритугалын бодис найруулж стандартын дагуу хийсэн.. Уг газар нь хонхор учир борооны тогтоол ус тогтсон байна.

Бямбаа Отгонтөгс 2020-08-10 21:55 Саналыг хаав.