Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Хүүхдийн тэтгэмжээ сүүлийн 3 сар авч чадахгүй байна. ШШГГ-ын ажилтантай холбогдож лавлах гэхээр утсаа авдаггүй. Суманд амьдардаг учир тэр бүр очиж уулзаж чадахгүй байна. Шүүхээс сар бүр тэтгэмж авна гэсэн шийдвэр гараад байхад ШШГГ яагаад үүнийг биелүүлэхгүй байна. Удаа дараа энэ асуудал гардаг. Энэ бол нэг удаагийн асуудал биш. Яагаад ШШГГ шаардлага биелүүлэхгүй байна. Аргаа бараад энэ утсанд хандлаа.

“7059106 ТӨВ” 2020-04-17 10:47 Хууль, эрх зүйн хэлтэс -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2020-04-17 11:03 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2020-05-01 16:17 ШШГГ-ын 2020 оны 05 сарын 01-ны өдрийн 03/424 дугаартай албан тоотоор хариу ирсэн байна. "Өргөдөлд дурьдсан хүүхдийн тэтгэлэгийн мөнгийг тэтгэлэг төлөгчөөс гаргуулж шийдвэрлэн хариуг мэдэгдсэн"

“7059106 ТӨВ” 2020-05-01 16:17 Саналыг хаав.