Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Манай ээж 80 гарсан хөгшин гэртээ ТВ огт байхгүй. Сүүлийн 3 жил ТВ-ийн хураамж гэж цахилгааны төлбөр дээр төллөө. Эрчимд хэлэхээр нотлох бичиг авчир гэх юм. Хаана хэнд хандахаа мэдэхгүй байна. Ингэж хохирмооргүй байна.

“7059106 ТӨВ” 2020-03-27 17:09 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2020-04-02 15:44 ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн О.Мөнхзул: "Аймгийн төвд Монголын Үндэсний ТВ хариуцан ажилладаг Ц.Мөнхболдын 95114292 утсаар холбогдон иргэний гэрээр очиж судлан тодорхойлолт гаргаж ЦТСС-т өгөхөөр боллоо."

“7059106 ТӨВ” 2020-04-02 15:44 Саналыг хаав.