Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Би Луус сумын Эрүүл мэндийн төвд багийн эмч хийдэг. Манайд алсын дуудлаганд илүү цагийн хөлс өгдөггүй. Биеэр ч амраадаггүй. Зөвхөн яаралтай тусламждаа л өгдөг. Гэтэл Дэлгэрцогт сумын Эрүүл мэндийн төвийн жолооч нь хүртэл авдаг. Манай жолооч авдаггүй. Ийм их ялгаатай байна. Нэгдсэн нэг ойлголт, чиглэл өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2020-03-18 17:44 Эрүүл мэндийн газар -руу хуваарилав.

Ишноов Ариунаа 2020-04-03 11:36 Дотооддоо харилцан тохиролцож шийдвэрлэсэн.

“7059106 ТӨВ” 2020-04-03 18:31 Саналыг хаав.