Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Мандлын 7-ийн 3 тоот хашааны хогийг 10 сараас хойш ачсангүй. Сайнцагаан руу удаа дараа хэлсэн боловч одоог болтол ачихгүй байна. Хүчээр мөнгө авчихаад хогоо хугацаандаа ачимаар байна.

“7059106 ТӨВ” 2020-01-07 17:49 Сайнцагаан -руу хуваарилав.

Энхбаяр Цэрэннадмид 2020-01-27 11:39 1-р сарын 10-нд тухайн өрхтэй холбогдож Мандал багт 2 машин хойно урдаасаа хог ачиж байгаа талаар тайлбарлаж хувуурийн дагуу хог ачиж байна. 1 сарын 27-ны өдөр тухайн өрхийн хогийг ачихаар боллоо.

“7059106 ТӨВ” 2020-01-31 11:03 Саналыг хаав.