Нийт саналын тоо
455
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Мандал худалдааны төв, Цоглог плазагийн 1 давхрын жимсний дэлгүүр зэрэг жижиг дэлгүүрүүд огт и-баримт өгөхгүй байна. Холбогдох газар нь арга хэмжээ авч өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2019-11-28 15:09 Татварын хэлтэс -руу хуваарилав.

Мижиддорж Туяацэцэг 2019-12-17 18:01 Цоглог плаза төвийн 1 давхрын жимсний дэлгүүрт 7 хоногийн хугацаатай албан шаардлага өгсөн. Мандал худалдааны төвд Э-баримт олгох талаар тусгай удирдамжын дагуу ажил зохион байгуулсан. Иргэнтэй холбогдож гомдлыг барагдуулсан.

Мижиддорж Туяацэцэг 2019-12-17 18:01 Саналыг хаав.