Нийт саналын тоо
455
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Хулд сумын цэцэрлэгийн урд талын гэрэлтүүлгүүд огт асахгүй байна. Ашиглалтад орсоноос хойш хэдхэн өдөр л ассан. Үүнийг ажиллуулах боломжгүй юу?

“7059106 ТӨВ” 2019-11-11 19:31 Хулд -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-11-20 10:25 Хулд сумын ЗДТГ-ын дарга Р.Сүхдоржоос дараах хариулт ирэв. "Эрчмийн монтероор шалгуулсан цагийн релей нь шатсан байна. 1-2 удаа сольсон масс үүссэн шалтгааныг олохоор ажиллаж байна. Шууд холболт хийн асаасан байна."

“7059106 ТӨВ” 2019-11-20 10:25 Саналыг хаав.