Нийт саналын тоо
446
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Нэгдсэн эмнэлэгт шинжилгээ өгөх гээд дугаарлаж байхад нэг эмч нь урдуур хүн оруулна. Шинжилгээ өгөх гэтэл тоггүй гэлээ. Хариу нь 3-4 хонож гардаг. Энэ хооронд яр шархандаа баригдаж байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-08 13:27 Эрүүл мэндийн газар -руу хуваарилав.

Ишноов Ариунаа 2019-11-06 12:01 Өргөдөл гаргасан иргэнтэй биечлэн уулзаж тодруулга авахад өргөдөлд заагдсан асуудлууд тогтоогдсон учир тухайн ажилтнуудад сануулга өгч, цаашид анхаарч ажиллах зөвлөгөө өглөө.

“7059106 ТӨВ” 2019-11-08 18:01 Саналыг хаав.