Нийт саналын тоо
445
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Аймгийн төвийн Нийтийн халуун усны газар 7 хоногт 2 удаа амрах юмаа. Зарим өдөр нь тийм ийм юм гэмтсэн гээд ажилладаггүй. Холбогдох газар нь анхааралдаа авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-08 13:21 “Дундговь ус” ОНӨҮГ -руу хуваарилав.

Бямбаа Отгонтөгс 2019-10-17 09:36 Нийтийн халуун усны газар нь хагас бүтэн сайн өдөр уртасгасан цагаар ажилладаг ба 1.4 дэх өдөр ажилчдыг нь Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу амраадаг.

Бямбаа Отгонтөгс 2019-10-17 09:38 Саналыг хаав.

Бямбаа Отгонтөгс 2019-10-17 09:38 Саналыг дахин нээв.

Бямбаа Отгонтөгс 2019-10-17 09:38 Саналыг хаав.