Нийт саналын тоо
446
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Аймгийн ЗДТГ-ын байрны баруун талын гадна хананд аймгийн сүлд тэмдэг байрлуулсан байдаг. Үүний тал нь гандаад маш үзэмжгүй харагддаг. Удаа дараа удирдлагуудад хандаж хэлж байсан боловч янзалж, арга хэмжээ авахгүй их удаж байна. Яаралтай арга хэмжээ авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-08 13:34 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-14 10:41 ЗДТГ-ын дарга Ц.Эрдэнэсүрэн: Уг логог лед байдлаар хийхээр хэвлэлийн газар захиалга өгөөд байгаа тул удахгүй шинэ логотой болно.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-14 10:41 Саналыг хаав.