Нийт саналын тоо
446
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Хулд сумын цагдаа байна. Энд эмнэлгийн нярав Энхтайваны Төр гэж хүн ажлын цагаар согтуугаар өрөөнд орж ирээд ажил хийлгэхгүй байна. Захиргааны зөрчил гаргаагүй ч гэсэн төрийн албан хаагч байж ажлын цагаар архи уусан явж байна. Энэ байдал нэг удаа ч биш тохиолдож байна. Төрийн ажлыг цалгардуулсан ийм хүнд ямар ч арга хэмжээ авдаггүй. Ер нь суманд ийм нэг дархлагдсан нөхөд байсаар байна. Холбогдох газар нь уламжилж арга хэмжээ авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-30 15:35 Эрүүл мэндийн газар -руу хуваарилав.

Ишноов Ариунаа 2019-10-15 11:02 Хулд сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2019 оны 10 сарын 15-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалаар тус ажилтанд сахилгын арга хэмжээ тооцсон тухай тушаалыг ирүүлсэн болно.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-17 09:54 Саналыг хаав.