Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Захын зүүн урд талын Залуус гуанзаар үйлчлүүлээд НӨАТ-ын баримт өгөхгүй байна. Холбогдох газар арга хэмжээ авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-26 13:13 Татварын хэлтэс -руу хуваарилав.

Мижиддорж Туяацэцэг 2019-10-18 16:23 Мандал хүрээ ХХК-нь иргэнд НӨАТ-ын баримт олгохгүй байна гэсэн гомдлын дагуу шалгахад тус компани нь Мобиком ХХК-аас интернет авдаг ба олон сараар төлбөрөө төлөөгүйн улмаас сүлжээний ажилтан нь интернет сүлжээг нь тасалсан байна. Энэ хугацаанд иргэнд НӨАТ-ын баримт олгоогүй нөхөн олгоно гэсэн боловч иргэд ойлгохгүй гомдол гаргасан байна. Цаашид НӨАТ-ын баримтийг хугацаанд нь олгож байна.

Мижиддорж Туяацэцэг 2019-10-18 16:35 Мижиддорж Туяацэцэг 2019-10-18 16:23 Мандал хүрээ ХХК-нь иргэнд НӨАТ-ын баримт олгохгүй байна гэсэн гомдлын дагуу шалгахад тус компани нь Мобиком ХХК-аас интернет авдаг ба олон сараар төлбөрөө төлөөгүйн улмаас сүлжээний ажилтан нь интернет сүлжээг нь тасалсан байна. Энэ хугацаанд иргэнд НӨАТ-ын баримт олгоогүй нөхөн олгоно гэсэн боловч иргэд ойлгохгүй гомдол гаргасан байна. Цаашид НӨАТ-ын баримтийг хугацаанд нь олгож байна.

Мижиддорж Туяацэцэг 2019-10-18 16:35 Саналыг хаав.