Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Манайх Цагаандэлгэр сумын Цагаантолгой гэх газар өвөлжөө, хаваржааны бууцны гэрчилгээтэй. Манайхаас 2 км-ын зайтай ямарч зөвшөөрөлгүй худаг гаргаад байна. Мөн сумын ИТХ-ын тогтоолд 3 км-ын радиуст хороо барихгүй гэсэн заалт байдаг боловч өөр айл 2 км-т хороо барьж байна. Иймд манайх гомдолтой байгаа тул зохих байгууллагуудад нь уламжилан шалган шийдвэрлэж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-20 11:38 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-20 11:39 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-14 17:21 ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж иргэнд утсаар холбогдож хариу тайлбар өгсөн.

“7059106 ТӨВ” 2019-10-14 17:21 Саналыг хаав.