Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Манайх Цагаандэлгэр сумын Цагаантолгой гэх газар бууц хороотой. Манайхаас 10км-ын зайд байдаг айл 2 км-т зөвшөөрөлгүй худаг гаргаад байна. Мөн сумын ИТХ-ын тогтоолд хороо барихгүй гэж байдаг боловч дахиад өөр айл 2 км-т хороо барьж байна. Шийдвэрлэх газарт нь уламжилж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-18 11:54 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-20 11:36 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-20 11:36 Саналыг хаав.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-20 11:36 Саналыг дахин нээв.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-20 11:38 Саналыг цуцлав.

Шоотон Төрбат 2019-09-25 15:54 Засаг дарга, багийн засаг дарга нар Усны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1 /усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар зөвшөөрөлгүй ашиглах, дур мэдэн цооног гаргасан үйл ажиллагааг таслан зогсоох;/, мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3. /нутаг дэвсгэртээ байгаа уст цэгийн ашиглалт, хамгаалалт, эзэмшилтэд хяналт тавих;/ эрхтэй тул хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж зөрчлийг арилгаж гомдол гаргасан иргэнд хариуг хүргүүлэхээр гомдлыг 2019 оны 09 дүгэр сарын 25-ны өдрийн 2/318 тоот албан бичгээр сумын засаг даргад шилжүүлсэн.

Шоотон Төрбат 2019-09-25 15:56 Саналыг дахин нээв.

Шоотон Төрбат 2019-09-25 15:56 Саналыг хаав.