Нийт саналын тоо
393
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Мандал сургуулийн 1 дүгээр ангид энэ жил 3 анги нээгдсэн. 1А бүлэгт дарга нарын хүүхдүүд, ач зээ нар, 1Б бүлэгт төрийн албан хаагчдийн хүүхдүүд, 1В бүлэгт хөдөөний хүүхдүүд орсон байна. Анги даасан багш нарын заах арга ижил түвшинд гэсэн боловч сургууль өөрөө ингэж багш нараа ангилж байна. Дээр нь эхний 2 бүлэгт харьяалалгүй хүүхдүүд маш олон байна. Үүнийг хянадаг шалгадаг байгууллагад нь уламжилж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-05 15:21 Боловсрол, соёл, урлагийн газар -руу хуваарилав.