Нийт саналын тоо
429
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Мандал сургуулийн 1 дүгээр ангид энэ жил 3 анги нээгдсэн. 1А бүлэгт дарга нарын хүүхдүүд, ач зээ нар, 1Б бүлэгт төрийн албан хаагчдийн хүүхдүүд, 1В бүлэгт хөдөөний хүүхдүүд орсон байна. Анги даасан багш нарын заах арга ижил түвшинд гэсэн боловч сургууль өөрөө ингэж багш нараа ангилж байна. Дээр нь эхний 2 бүлэгт харьяалалгүй хүүхдүүд маш олон байна. Үүнийг хянадаг шалгадаг байгууллагад нь уламжилж өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-05 15:21 Боловсрол, соёл, урлагийн газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-24 15:42 БСУГ дараах хариуг ирүүллээ. Мандал сургуулийн 3н бүлгийн 120 хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалгчийн боловсролын түвшин, ажил эрхлэлтийн байдлын судалгааг хйилээ. Судалгаагаар 3 бүлгийг харьцуулан авч үзэхэд Төрийн захиргааны албан хаагчдын хүүхэд 1-3, төрийн үйлчилгээний болон түүнтэй адилтгах албан тушаал ажил эрхэлж байгаа хүний хүүхэд 3-аар, малчны хүүхэд 1-5, ажилгүй болон тэтгэвэрт байгаа иргэдийн хүүхдийн тоо 1-2 гэх зэрэг өөр хоорондоо зөрөөтэй байна. Эндээс дүгнэхэд 1а-д дарга нар, 2б-д ТАХ, 1в-д малчны хүүхэд олонхи нь орсон гэж үзэх үндэслэлгүй байна

“7059106 ТӨВ” 2019-09-24 15:42 Саналыг хаав.