Нийт саналын тоо
429
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Манай хүүхэд Мандал сургуулийн 1 дүгээр ангид суралцах харьяалал бүртгэлтэй. Хүүхдээ заах арга сайтай, туршлагатай сайн багшийн ангид оруулах нь эцэг эх бидний сонголт. Гэтэл тухайн сургуульд харьяалалгүй дарга, албан тушаалтны хүүхдүүд туршлагатай багшийн ангид бүгд орсон байна. Танил тал муутай, хөдөөнөөс шилжиж ирсэн яриа хөөрөө хийж чадаагүй хүний хүүхдүүд ялгарч байна. Бүгд оршин суугаа хаяг харьяалалаар орсон эсэхийг ил тод шалгуулах хүсэлтэй байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-04 12:19 Боловсрол, соёл, урлагийн газар -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-04 12:20 Саналыг хаав.