Нийт саналын тоо
429
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Холбоон дотор байралдаг ТҮЦ машин ажиллахгүй 10 гаруй хонож байна. Энэ нь иргэдийг их чирэгдүүлж байна. Яаралтай ажилд оруулж өгнө үү. Холбогдох газар нь уламжилна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-02 17:13 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

Отгонпүрэв Мөнхзул 2019-09-06 16:08 2019 оны 8-р сарын 26-ны өдрөөс ТҮЦ машины принтер нь гэмтэн 2 удаа принтерийг сольсон боловч 2 өдөр ажиллаад хэвийн ажиллаагүй. 2019 оны 9-р сарын 6-ны өдрийн байдлаар Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК Дундговь аймгийн газар нь 1 принтер солихоор ажиллаж байна. Хэвийн горимт орохоор иргэд олон нийтэд мэдээлэх болно.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-06 16:11 Саналыг хаав.