Нийт саналын тоо
378
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Адаацаг сумын 5 дугаар БИНХ-ын дарга байна. Манай багийн дарга Адилбиш гэдэг хүн ажлаа хийхгүй байнга согтуу байдаг. Багийн иргэдийг ялгаварлан гадуурхаж харьцдаг, багийн хурал хийхдээ өөрийн ааш аягаар гэр бүлийн хүн нь оролцож, тэдний гэр бүлийн хурал шиг болсон. Хуурамч тогтоол гаргаж өвөлжөө бууцны газар завшдаг, иргэдээс хураан авсан мөнгийг яаж зарцуулсан нь тодорхойгүй байдаг. Энэ бүхнийг би хаана ч хэлж баталж чадна, баримт нотолгоотой. Эргээд энэ бүхний хариуг би заавал авна. Холбогдох газар нь уламжлана уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-08-02 13:34 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс -руу хуваарилав.