Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Сайнцагаан сумын эмнэлэг 2 сар өнжиж цалингаа өгдөг. Энэ яагаад ийм асуудал гарч байна вэ. Холбогдох газар нь шалгаж өгнө үү:

“7059106 ТӨВ” 2019-07-04 11:01 Эрүүл мэндийн газар -руу хуваарилав.

Ишноов Ариунаа 2019-07-10 11:02 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт хугацаа алдаж ирснээс цалинг сар өнжиж өгсөнийг шалган үзэж ажилчдын цалинг сар бүр тогтоосон хугацаанд нь хуулийн хүрээнд олгож байгаа болно.

“7059106 ТӨВ” 2019-07-17 11:17 Саналыг хаав.