Нийт саналын тоо
371
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Мандалговь хүнсний хойд талын грашнуудын ар луу хойд байрных нь айлууд жорлонгүй тул угаадсаа жилийн 4 улирал асгадаг. Энэ талаар удаа дараа мэдэгддэг боловч ямар нэг арга хэмжээ авахгүй байна. Холбогдох байгууллагууд анхааралдаа авч арга хэмжээ авч өгнө үү

“7059106 ТӨВ” 2019-06-24 12:48 Сайнцагаан -руу хуваарилав.