Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Мандалговь хүнсний хойд талын грашнуудын ар луу хойд байрных нь айлууд жорлонгүй тул угаадсаа жилийн 4 улирал асгадаг. Энэ талаар удаа дараа мэдэгддэг боловч ямар нэг арга хэмжээ авахгүй байна. Холбогдох байгууллагууд анхааралдаа авч арга хэмжээ авч өгнө үү

“7059106 ТӨВ” 2019-06-24 12:48 Сайнцагаан -руу хуваарилав.

Энхбаяр Цэрэннадмид 2019-07-23 11:56 Нарлаг багийн засаг дарга гомдлйн дагуу 26-р байрны оршин суугчидтай уулзаж албан мэдэгдэл танилцууллаа. Ахин зөрчил гаргасан тохиолдолд "Зөрчлийн тухай хуул"-ийн дагуу арга хэмжээ авах талар танилцуулав. Мөн ойр орчмын хогийг цэвэрлүүллээ.

“7059106 ТӨВ” 2019-07-25 16:43 Саналыг хаав.