Нийт саналын тоо
378
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

4 дүгээр цэцэрлэгийн урд байдаг МСҮТ-ийн Өлзийбат багш, Баяраа дарга нарых хашааны газраа жилийн жилд 2-3 м хойшлуулж бариад байх юм. Цэцэрлэгийн урдуур машин явах зай улам багасч хүүхдүүд хашаанаас орж гарахад эрсдэлтэй байдал үүсээд байна. Үүнийг ГХБХБГ-т албан ёсоор мэдэгдэж, анхааралдаа авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-06-10 10:15 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар -руу хуваарилав.