Нийт саналын тоо
420
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

4 дүгээр цэцэрлэгийн урд байдаг МСҮТ-ийн Өлзийбат багш, Баяраа дарга нарых хашааны газраа жилийн жилд 2-3 м хойшлуулж бариад байх юм. Цэцэрлэгийн урдуур машин явах зай улам багасч хүүхдүүд хашаанаас орж гарахад эрсдэлтэй байдал үүсээд байна. Үүнийг ГХБХБГ-т албан ёсоор мэдэгдэж, анхааралдаа авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-06-10 10:15 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар -руу хуваарилав.

Батжаргал Солонго 2019-09-06 13:20 Иргэн Өлзийбатын газар дээр очиж хэмжилт хийж үзэхэд өөрийн эзэмшил газар дээр хашаагаа барьж байна. Хашааны өнгө үзэмж сайжруулах зорилгоор буулгаж хайс болгож байсан ба эзэмшил газраа сунгаагүй болно.

“7059106 ТӨВ” 2019-09-06 16:09 Саналыг хаав.