Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Нитро баар болон Өнө Мөнх хайрхан дэлгүүр гаднах хогоо цэвэрлэмээр байна. Хайрханы зүүн талд ил жорлон байдаг, үүний гадуур бохирдол их байна. Сайнцагааны Засаг дарга болон 7 дугаар багийн даргад хэлсэн боловч арга хэмжээ авахгүй байна. Анхааралдаа авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-05-01 16:27 Сайнцагаан -руу хуваарилав.

Энхбаяр Цэрэннадмид 2019-06-03 12:25 ӨНӨМӨНХ хайрхан ХХ -ны захирал Оюунбаттай уулзаж албан мэдэгдэл өглөө. иргэн тойронд байгаа хогыг цэвэрлүүлж ачууллаа.

“7059106 ТӨВ” 2019-06-04 15:31 Саналыг хаав.