Нийт саналын тоо
442
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Гурвансайхан сумын 5-6 малчин айлын нэрийн өмнөөс холбогдож байна. Булгийн хажууд байдаг айлуудын малын бэлчээр дээр Цээсүрэнгийх гэдэг айл өөрсдийн мөнгөөр худаг гаргах ажил эхлүүлээд байна. 5-6 айлын малын гол бэлчээр дээр ингэж мөнгөтэй нь дураараа зөвшөөрөлгүй худаг барих асуудал дээр арга хэмжээ авч өгнө үү. Сумын удирдлагад удаа дараа хэлсэн боловч ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-05-01 16:34 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

Отгонпүрэв Мөнхзул 2019-05-10 12:57 Г.Золжаргал иргэнд 2019.05.10-ны өдрийн 4/624 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлэв. Уг албан бичигт хуулийн дагуу зөвшөөрөл авсан.

“7059106 ТӨВ” 2019-05-10 19:20 Саналыг хаав.