Нийт саналын тоо
378
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Ус сувгаас халдаг 106 дугаар байр байна. Сүүлийн 7 хоног халаалт маш муу 10 гардусстай л байна. Сумын Засаг даргад хэлсэн, хариуцлагатай жижүүрт хэлсэн. Ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна. Ер нь сүүлийн жилүүдэд Ус сувгын халаалт маш муу байна. Хэлээд яриад байгаа мөртлөө ямар ч өөрчлөлт хийхгүй байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-04-01 16:53 “Дундговь ус” ОНӨҮГ -руу хуваарилав.

Хүүхэнхүү Энхцэцэг 2019-04-05 12:05 106-р байрны оршин суугч Н. Батсайханы эхнэр Цэндсүрэнтэй утсаар холбогдсон. Сүүлийн хэд хоног халаалт сайжирсан гэсэн хариуг авлаа. Халаалтын зуухны нүүрсний чанарыг сайжруулж шинээр нүүрс татан авсан.

Хүүхэнхүү Энхцэцэг 2019-04-05 12:05 Саналыг хаав.

Хүүхэнхүү Энхцэцэг 2019-04-05 12:05 Саналыг дахин нээв.

Хүүхэнхүү Энхцэцэг 2019-04-05 12:05 019-04-05 12:05106-р байрны оршин суугч Н. Батсайханы эхнэр Цэндсүрэнтэй утсаар холбогдсон. Сүүлийн хэд хоног халаалт сайжирсан гэсэн хариуг авлаа. Халаалтын зуухны нүүрсний чанарыг сайжруулж шинээр нүүрс татан авсан.

Хүүхэнхүү Энхцэцэг 2019-04-05 12:06 Саналыг хаав.