Нийт саналын тоо
378
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

2018 онд аймгийн төвд хийсэн бүтээлч ажлаар Хүүхдийн паркаас МТ ШТСтанц хүртэл явган хүний зам тавьж гэрэлтүүлэг хийсэн нь маш сайшаалтай ажил болсон. Одоо цаашдаа Өмнөговь тийш явсан замын дагуу явган хүний зам тавиж, гэрэлтүүлэг хийх байх гэж найдаж байна. Энэ тал дээр төсөв мөнгө нь яаж суугдсан юм бол ямар төлөвлөгөөтэй байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-03-27 15:34 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

Отгонпүрэв Мөнхзул 2019-03-27 18:18 Аймгийн төвийг дайран өнгөрч буй 5,2км улсын чанартай авто замын үлдэгдэл 3,72км авто замын дагуу явган хүний зам болон гэрэлтүүлгийн ажлын хөрөнгийг асуудлыг шийдвэрлэхээр Зам тээврийн хөгжлийн яам руу албан тоотоор хандсан хариу ирээгүй байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-04-01 00:53 Саналыг хаав.