Нийт саналын тоо
378
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Аймгийн төвийн засмал замуудын замаас гардаг гарцууд их эвдрэлтэй газар нь хонхойж ухагдсан байдалтай байна. Жишээ нь Ус цаг уурын урд талын гарц их эвдрэлтэй байна, өөр ийм байдалтай гарцууд зөндөөн байна. Замын гарцуудаа засаж сайжруулах арга хэмжээ авна уу.

“7059106 ТӨВ” 2019-03-27 15:29 Хөрөнгө оруулалт хөгжлиийн бодлогын хэлтэс -руу хуваарилав.

Отгонпүрэв Мөнхзул 2019-03-27 18:12 2019 оны замын сангийн хөрөнгөөр аймгийн төвийн 14км авто замын нөхөөсийн ажил хийхээр төлөвлөж, зураг төсөв хийгдэж байна. батлагдсан төсвөөс мөнгө үлдвэл гарцуудын засвар хийхээр төлөвлөж байна.

“7059106 ТӨВ” 2019-04-01 00:49 Саналыг хаав.